Conference Venue

2-3 April 2020
Grand Mercure Zhengzhou Xintian
No 1 Xintian Avenue Zhongyuan New District
Zhengzhou
PRC